Ngày Hội Sách trường Ngôi Sao (19.11.2018). Năm học 2018-2019

Ngày Hội Sách trường Ngôi Sao (19.11.2018). Năm học 2018-2019.

1. Thi hóa trang nhân vật trong tác phẩm văn học.

2. Thi làm xé giấy dán tranh, vẽ tranh minh họa tác phẩm văn học

3. Thi làm mô hình minh họa tác phẩm văn học.

4. Thi làm báo tường chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam.

 

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Năm học 2018-2019

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Năm học 2018-2019

 

1. Lễ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam – phát thưởng học sinh

2.  Các tiết mục văn nghệ của Thầy Cô và học sinh Ngôi Sao

3. Hình ảnh Thầy Cô và học sinh Ngôi Sao

4. Thi đấu bóng chuyền giáo viên-học sinh

5. Liên hoan, phát thưởng giáo viên