Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khai giảng năm học 2018-2019 (05/9/2018)

Lễ khai giảng

Ảnh Thầy trò  trường Ngôi Sao

 

Advertisements