Học sinh thi làm hoa nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

Học sinh thi làm hoa nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

Làm hoa (17.11.2017)

Làm thiệp, cắm hoa (18.11.2017)