Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (23/9/2017)

 1. Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (23/9/2017)

2. Tiệc liên hoan đầu năm học 2017-2018