Lễ 8.3 ở trường Ngôi Sao

Mừng lễ 8.3. Chiều 04.3.2017,  một buổi chiều  tràn ngập tiếng cười của giáo viên và nhân viên trường Ngôi Sao

Thi  cắm hoa

Video

 

Thi nhảy bao bố

 

Thi chạy xe đạp chậm

 

Thi kéo co

 

Thi đập niêu

Thi đội nước

Liên hoan