Đêm gói bánh chưng, bánh tét mừng Xuân Đinh Dậu 2017

       Đêm gói bánh chưng, bánh tét mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Lần đầu tiên trong 5 lần  tổ chức,  đêm gói bánh mừng Xuân của trường Ngôi Sao có… mưa

1

Giáo viên, Phụ huynh, học sinh gói bánh

Học sinh thi gói bánh

Thi giới thiệu các dân tộc

Đêm nấu bánh

Giao lưu đàn ca tài tử

Bánh chưng, bánh tét