Lễ khai giảng năm học 2016-2017

Lễ khai giảng năm học 2016-2017 (05.9.2016)

——————————————————————————————————————————————