Lễ tổng kết năm học 2015-2016

Lễ tổng kết năm học 2015-2016

1. Học sinh Giỏi cấp Quốc Gia

quocgia1 quocgia2 quocgia3 quocgia4

2. Học sinh Giỏi cấp Thành phố

3. Học sinh Xuất Sắc

5. Học sinh Giỏi các trường THPT trong cụm 4

6. Học sinh Tiến bộ nhanh nhất lớp

7.  Lễ tổng kết