Chuyến đi kết nạp Đảng viên của chi bộ trường Ngôi Sao

Chuyến đi kết nạp Đảng viên của chi bộ trường Ngôi Sao

  1. Lễ kêt nạp Đảng viên thầy Mai Quang Hưởng tại Tiền giang

2. Tham quan di tích lịch sử tại Tiền Giang